Flusix Seal - Producten die geen microplastics bevatten

Huishoudelijke producten gegarandeerd vrij van schadelijke microplastics

Flusix - Producten zonder microplastics: 13 artikelen

Filter

Alle prijzen incl. BTW

Dit zegel van Flustix certificeert primair producten met vloeibare inhoud die volledig vrij zijn van microplastics. Gebaseerd op de enige internationaal gerespecteerde en gevolgde microplastic definitie door ECHA (incl. ISO/TR 21960:2020 Plastics - Environmental aspects - State of knowledge and methodologies), test en certificeert Flustix in samenwerking met haar geaccrediteerde partners. De definitie van microplastic verwijst naar vaste, niet in water oplosbare plastic deeltjes met een grootte van minder dan 5 mm, gebaseerd op de langste afmeting of diameter van de plastic deeltjes. Voor Flustix omvat dit ook zogenaamde bioplastics geproduceerd uit hernieuwbare bronnen. Op basis van de ECHA-definitie worden vloeibare en in water oplosbare kunststoffen hier echter buiten beschouwing gelaten, omdat deze volgens de huidige stand van de analysetechnologie kwalitatief nauwelijks of kwantitatief helemaal niet analytisch kunnen worden gedetecteerd en een rechtszekere claim daarom nog niet kan worden gegarandeerd. Zodra het onderzoek op dit gebied zich verder heeft ontwikkeld, zal Flustix ook deze materialen opnemen in haar certificeringsprogramma's.